Luftspolningsstation

Vad skall man med tryckluft till i en avloppsanläggning?

Bakgrunden är enkel – om flödeshastigheten är låg. Det kan vara vintertid i ett område med sommarboende, eller relativt få permanent boende men med mycket långt avstånd till det kommunala nätet. Då är det lätt att avloppsvattnet dels sedimenterar, dvs slaggar igen ledningen eller att avloppsvattnet hinner börja sin nedbrytning utan att det finns syre i närheten. I det senare fallet bildas svavelväte (H2S).

Svavelväte bildas när avloppsvattnet hinner börja sin nedbrytning utan att det finns syre i närheten. Svavelväte fräter på ledningar (främst betongrör) och luktar illa (ruttet ägg). I högre halter är det dessutom giftigt.

Genom att använda tryckluft så kan systemet automatiskt (5-10 minuter) några gånger om dagen blåsa rent huvudledningen. Det gör att man kan klara Europanormen om maximalt 8 timmars uppehållstid i ledningen och dels komma upp till 0,7 m/s på flödet så att sediment dras med ut. Dessutom så fylls ledningen med luft, vilket fördröjer ny syrefri nedbrytning.

Jung Pumpen och Pumpteknik har stor erfarenhet av denna typ av system. System som ger dig som sköter driften en enklare vardag.