Membran

Pumps 2000

Membranpump

Den dubbelverkande membranpumpen är framtagen för viskösa vätskor och slurry. Pumpen utvecklades från början för krävande gruvapplikationer där det ställs mycket höga krav på prestanda och tillförlitlighet. Pumpen, som är tillverkad i konduktivt (avledande) plastmaterial, har låg vikt och är därför lätt att flytta. Den är dessutom smörjningsfri, självsugande och har hög sugförmåga (även torr).

Tack vare låg förbrukning av tryckluft och reservdelar samt långa serviceintervall har pumpen låga drift- och underhållskostnader. Andra fördelar är att membranpumpen eliminerar isbildning och är ATEX-certifierad.

Pumps 2000 luftdrivna dubbelverkande membranpumpen passar för en mängd olika applikationer inom industrin.

  • Låg vikt
  • Smörjningsfri
  • Låga driftskostnader

Produktspecialist

P-O Johansson

Göteborg
Tel: 031-89 48 96
Mobil: 070-657 18 52
Mail