SPP

Mobilt pumpaggregat – Autoprime

MOBILT PUMPAGGREGAT MED KAPACITET UPP TILL 560 m3/h

Autoprime Q100M, Q150M och Q200 är helt slutna dieseldrivna pumpenheter som även kan levereras för bensin eller eldrift och erbjuder goda egenskaper vid alla typer av pumpuppdrag. Aggregaten levereras med hög kapslingsklass som ger ljudreducering och säker användning även i bullerkänsliga områden. Typiska användningsområden är underhållsarbeten inom VA, avlägsnande av mark- och regnvatten vid översvämning, utgrävningar, förbipumpning men även slampumpning och pumpning av orensat avloppsvatten.

Autoprime självsugande läns/avloppspumpar är konstruerade för att klara vatten innehållande både sand, grus och slam.

 • Kapslad enhet på tvåhjulig släpvagn eller på en rammonterad skid för transport med gaffeltruck eller kran.
 • Elektrisk start via 12 volts batteri med nyckelbrytare. Autostartsalternativ tillgängligt.
 • Q100M pumpen har en genomsläpplighet av fasta ämnen upp till 40 mm i diameter och 75 mm långa
  Q150M pumpen har en genomsläpplighet av fasta ämnen upp till 65 mm i diameter och 80 mm långa.
  Q200 pumpen har en genomsläpplighet av fasta ämnen upp till 75 mm i diameter och 90 mm långa
 • Tillförlitliga dubbla mekaniska tätningar som tillåter torrkörning.
 • Pumpen kan lämnas i drift när vätska är uttömd och fylls automatiskt när vätska är närvarande.
 • Robust konstruktion kräver minimalt underhåll av operatören.
 • 110 m3/h vakuumpump med separator och luftfilter innan utsläpp sker till atmosfären.
 • Har effektiv ”Smartprime”-teknik för energibesparing och tillförlitlighet.
 • Flödesintervall för Q100M är max 260 m3/tim
  Flödesintervall för Q150M är max 430 m3/tim
  Flödesintervall för Q200 är max 560 m3/tim
 • Tömningshuvud för Q100M är på max 52m
  Tömningshuvud för Q150M är på max 37m
  Tömningshuvud för Q200 är på max 37m
 • Maxtryck för pumparna är på 10 bar
 • Sugslangstorlek på Q100M är på 100 mm (4”) Dia.
  Sugslangstorlek på Q150M är på 200 mm (8”) Dia.
  Sugslangstorlek på Q200 är på 200 mm (8”) Dia.
 • Tömningsslangstorlek på Q100M är på 100 mm (4”) Dia.
  Tömningsslangstorlek på Q150M är på 150 mm (6”) Dia.
  Tömningsslangstorlek på Q200 är på 200 mm (8”) Dia.

Produktspecialist

Peter Nilsson
Peter Nilsson

Göteborg
Tel: 031-89 48 94
Mobil: 0728-19 85 94
Mail