Pumpteknik

Sitemap

Börger

Multichopper är en chopper som med roterande knivar mot en perforerad hålplatta finfördelar material till minsta beståndsdelar. Partiklar som ej går att skära hamnar i uppsamlingsfickan.

Läs mer om Multichopper (Engelska)