Börger

Multichopper

Multichopper är en chopper som med roterande knivar mot en perforerad hålplatta finfördelar material till minsta beståndsdelar. Partiklar som ej går att skära hamnar i uppsamlingsfickan.

Läs mer om Multichopper (Engelska)

Multichopper in a biogas plant (PDF, engelska)

 

 

Produktspecialist

Peter Brinck
Peter Brinck

Stockholm
Mobil: 073-072 71 10
Mail