Börger

Multicrusher

Sönderdelaren Multicrushern är en egenarbetande rivande enhet med stor matarförmåga. Aggregatet kan installeras i rörledning med tillräckligt flöde, eller på sug- eller trycksidan i ett pumpsystem. Kombinationer av plattor och knivar, plattgeometri och tjocklek kan lätt kundanpassas enligt önskat resultat.

Kombineras med Macerator
Multicrushern kan även kombineras med en Macerator för inmatning vilket ger en idealisk installation. Man erhåller ett driftsäkert pumpande utan stockning.

Beprövade komponenter
Multicrushern bygger på utprovade konstruktionselement, standardkomponenter, från Börgers lobrotorpumpar. Utbyggnaden är efter MIP-konceptet.

>> Mer information på Börgers hemsida

GB_Wirkungsweise_UH_Web_091

 

 

 

 

 

 

Anpassning av knivar/plattor enligt önskat resultat

Ingen stockning av fasta partiklar

Robust konstruktion

 

Börger MIP reducerar dessutom drift- och

stilleståndskostnaderna väsentligt
MIP tillåter snabbt och bekvämt utbyte av alla vätskeberörda delar utan att lossa pumpen från rörnätet, elmotorn eller andra delar av pumpen. Underhållet kan utföras av den egna personalen.

Produktspecialist

Mattias Nilsen

Göteborg
Tel: 031-89 48 98
Mobil: 070-718 17 15
Mail