Olja och smörjmedel

En maskins långsiktiga prestanda och effektivitet påverkas i hög grad av vilket smörjmedel som
används. Det är viktigt att använda rätt sorts olja för att undvika problem med smörjning och kylning
av maskinen.

För information angående rekommenderade serviceintervaller hänvisar vi till respektive maskins
manual.

Till våra produkter från Elmo Rietchle rekommenderar vi
originalolja från Elmo Rietschle.

Mineralolja
Multi-Lube 100
– Smörjolja med kärna av paraffin
– Lågt ångtryck och hög kokpunkt, mycket goda vattenseparationsegenskaper

Syntetisk olja
Super-Lube 100
En esterbaserad syntetisk olja för vakuumpumpar och kompressorer.
– Längre intervaller mellan oljebyten jämfört med mineralolja
– Brett drifttemperaturområde
– Oxidationsbeständig
– Eliminerar avlagringar

Eco-Lube 100
Syntetisk olja för livsmedels- samt läkemedelsindustrin
Certifierad enligt standard H1

Oxy-Lube Plus
För applikationer där brand- och explosionsrisk föreligger.
Syntetisk olja för syrgas upp till ett tryck av 2 bar och temperatur 150°C
Certifierad enligt BAM

Växellådsolja
Gear-Lube 150
Syntetisk växellådsolja med EP-tillsatser för växellådor under hög mekanisk eller termisk belastning.
Reagerar inte med mineraloljebeständigt tätningsmaterial eller färg.

Till våra blåsmaskiner använder vi Mobil Vacouline 533.

Det är viktigt att blåsmaskinen förses med olja på båda sidorna innan uppstart.
Använd inte mineraloljor med EP-tillsatser eller silikon. Även dieterbaserad syntetisk olja skall
undvikas.

Rekommenderade oljor till blåsmaskiner utan EP tillsatser

Fabrikat                  Typ                              ISO VG
Q8                            Vacouline 533               220
Q8                            Verdi                               220
Q8                            El Greco                         220
Shell                         Morlina                          220
Shell                         Omala HD                     220
Total Carter            SH range                        220
Castrol                     Alphasyn HG range     220
Mobil                        DTE BB                          220

Livsmedelgodkända oljor till blåsmaskiner utan EP tillsatser

Fabrikat                    Typ                              ISO VG
Mobil                         DTE FM                         220
Shell Cassida           GL220                            220
Statoil                        CP4617-220-F              220

Säkerhetsdatablad (pdf)

>> X102 ECO Lube 100
>> X103 Gear Lube 150
>> X107 Multi Lube 100
>> X109 OXY Lube Plus 100
>> X111 Super Lube 100
>> Mobile Vacouline 533