Robuschi

Prochem

Centrifugalpumpar utrustade med slutna pumphjul

För klara eller lätt förorenade vätskor
RN – RNS-serien är centrifugalpumpar utrustade med slutna pumphjul lämpliga för transport av klara eller lätt förorenade vätskor som främst används inom kemisk och farmaceutisk sektor.

RN – RNS innovativa komponenter säkerställer en hög vätskedynamisk effektivitet

  • Oljesmorda rullager för lång livslängd och hög tillförlitlighet
  • Pumpaxel för tung drift garanterar hög tillförlitlighet och låg materialböjning
  • Axeln är skyddad från den pumpade vätskan förutom på RN 32-125 för att förhindra korrosion och tillåta användning av material med högpresterande mekaniska egenskaper
  • Extremt robust lagerbock konstruerad enligt BACK PULL-OUT systemet för att underlätta underhåll
  • Pumphuset är resultatet av en innovativ design med trapetsformad volym för att minska förlusterna och öka pumpens effektivitet

För klara eller lätt förorenade vätskor
RN – RNS-serien är centrifugalpumpar som är lämpliga för transport av klara eller lätt förorenade vätskor som främst används inom kemisk och farmaceutisk sektor.

Pump för tung drift: RKNS
Det infällda pumphjulet tillsammans med pumphusets design gör att RKNS når en hög nivå av effektivitet och prestanda.

Den kraftiga lagerbocken med axel skyddad från det pumpade mediat är särskilt lämplig för applikationer med tjocka och/eller viskösa vätskor vilket garanterar hög tillförlitlighet och lång livslängd.

Stockningsfri
RKNS-serien är lämplig för transport av lösningar med suspenderade kristaller, leriga och/eller viskösa vätskor med suspenderade partiklar, fibrösa material, kemiskt inerta eller aggressiva utan några problem med igensättning.

Produktspecialist

Roger Gustafsson

Göteborg
Tel: 031-89 48 93
Mobil: 070-352 58 62
Mail