Robuschi

Promix

Centrifugalpumpar utrustade med öppet pumphjul

RACN-RACNS-centrifugalpumpar är utrustade med ett öppet pumphjul.

RCN-RCPN / RCNS-RCPNS-serien med ett slutet pumphjul och RKC – RKCS-serien med ett öppet tillbakadraget pumphjul.

 • Kapacitet upp till 2000 m³/h
 • Tryck upp till 80 m

RACN-RACNS-serien
är utrustad med ett öppet pumphjul och utformat med breda tvärsnitt mellan skovlarna för att pumpa tjocka eller mycket viskösa vätskor med icke-fibrösa fasta partiklar och lösningar med högt fast innehåll utan några igensättningsproblem. Den är lämplig för tunga drifter i massa, papper, socker, kemikalie och livsmedelsindustrin.

De viktigaste funktionerna är:

 • Pumphjulets konstruktion gör det möjligt för pumpen att nå en hög energieffektivitet.
 • Pumphuset är försett med utbytbar slitplatta som kan justeras externt för att hålla toleransen mellan pumphjul och slitplatta konstant för att säkerställa hög verkningsgrad.
 • Inloppsstuds med stora dimensioner för att underlätta insugningen av vätskor som innehåller en hög andel fasta partiklar och för att minska pumphjulets slitage.
 • Kraftig axel, nedböjning på tätning mindre än 0,05 mm.
 • Kraftig lagerbock (RACNS) med överdimensionerade lager som gör den robust vilket innebär mindre vibrationer och längre livslängd vid tung drift. 

RCN-RCPN / RCNS-RCPNS-serien
är utrustad med ett öppet pumphjul som är utformat med breda tvärsnitt mellan skovlarna för att pumpa vätskor med icke-fibrösa fasta partiklar utan några igensättningsproblem.

Den är lämplig för användning inom massa- och pappersindustrin, sockerindustrin, kemiska industrin, järnmetallurgi, livsmedelsindustrin, avloppsreningsverk och varv.

De viktigaste funktionerna är:

 • Pumphuset är utformat med öppen spiralring för att pumpa vätskor som innehåller fasta partiklar och för att undvika att luftbubblor skapas.
 • Pumphuset på RCN – RCNS-serien är försett med en utbytbar slitring vilket gör den lämplig att pumpa vätskor med slitande partiklar.
 • Inloppsstuds med stora dimensioner för att underlätta insugningen av vätskor som innehåller en hög andel fasta partiklar och för att minska pumphjulets slitage.
 • Kraftig axel, nedböjning på tätning mindre än 0,05 mm.

RKC – Pumpar i RKCS-serien
är utformad med ett speciellt pumphus för att generera en pumpvirvel (vortex). På detta sätt flyter vätskan genom pumpen utan att komma in i pumphjulets skovlar. Detta undviker igensättningsproblem när viskösa vätskor som innehåller fasta partiklar, fibrösa material och vätskor med luft pumpas. Den är lämplig för användning i massa- och pappersindustrin, sockerindustrin, kemiska industrin, livsmedelsindustrin, järnmetallurgi, avloppsreningsverk och varv.

De viktigaste funktionerna är:

 • Utbytbar slitplatta med speciell hydrodynamisk profil
 • Kraftig axel, nedböjning på tätning mindre än 0,05 mm.

 

Produktspecialist

Roger Gustafsson

Göteborg
Tel: 031-89 48 93
Mobil: 070-352 58 62
Mail