Pumpteknik

Sitemap

Monteringsfärdiga, prefabricerade pumpstationer för avlopp, grundvatten eller trycksatta avloppssystem.

Noggrant utvalda komponenter i hög kvalitet. Pumpsump i rotationsgjuten polyeten med pump, automatik, rör och ventiler.

Vårt koncept möjliggör flexibla och kundanpassade lösningar med hög driftsäkerhet och bästa driftsekonomi.

  • Robust och självförankrande
  • Självrengörande
  • Enkel installation