Elmo Rietschle

R-Serien – Lobvakuumpumpar

Dessa blåsmaskiner med 3-lobade rotorer tillhör gruppen torrlöpande positiva förträngningspumpar. Det betyder att det inte finns något behov av olja eller fett i kompressionskammaren. Endast växellåda och lager, som är skilda från pumpkammaren, är oljesmorda. I pumphuset roterar rotorerna emot varandra utan beröring. 3-lobade rotorer gör att problem med pulsationer undviks. Blåsmaskinerna kundanpassas för att tillgodose kundens krav på en fungerande applikation.

 

Vakuumpumpar
(Klicka på produktbild för att komma till broschyrer och manualer)

Produktspecialist

Peter Brinck
Peter Brinck

Stockholm
Mobil: 073-072 71 10
Mail