Elmo Rietschle

R-Serien – Lobvakuumpumpar

Dessa blåsmaskiner med 3-lobade rotorer tillhör gruppen torrlöpande positiva förträngningspumpar. Det betyder att det inte finns något behov av olja eller fett i kompressionskammaren. Endast växellåda och lager, som är skilda från pumpkammaren, är oljesmorda. I pumphuset roterar rotorerna emot varandra utan beröring. 3-lobade rotorer gör att problem med pulsationer undviks. Blåsmaskinerna kundanpassas för att tillgodose kundens krav på en fungerande applikation.

 

Vakuumpumpar
(Klicka på produktbild för att komma till broschyrer och manualer)

Produktspecialist

Victoria Faugust

Göteborg
Tel: 031 89 48 95
Mobil: 072-819 85 95
Mail