Pumpteknik

Sitemap

Elmo Rietschle

Dessa blåsmaskiner med 3-lobade rotorer tillhör gruppen torrlöpande positiva förträngningspumpar. Det betyder att det inte finns något behov av olja eller fett i kompressionskammaren. Endast växellåda och lager, som är skilda från pumpkammaren, är oljesmorda. I pumphuset roterar rotorerna emot varandra utan beröring. 3-lobade rotorer gör att problem med pulsationer undviks. Blåsmaskinerna kundanpassas för att tillgodose kundens krav på en fungerande applikation.

 

Vakuumpumpar
(Klicka på produktbild för att komma till broschyrer och manualer)