Pumps 2000

Red Series (FRAS)

Pumps 2000 Red Series (FRAS) luftdrivna dubbelmembranpumpar är ATEX-certifierade pumpar, lämpliga för användning i farlig explosiv atmosfär. FRAS-seriens pumpar är brandsäkra och antistatiska. Red Series har en ATEX M1-klassificering. Pumphuset är tillverkat av en nylonblandning och de interna elastomererna är av Hytrel. Andra material kan fås för att anpassas till era specifika behov. Vänligen kontakta oss med dina applikationsuppgifter så att vi kan välja rätt materialblandning för er.

För mer information se: https://www.pumps2000.com/red-fras-series/

Produktspecialist

P-O Johansson

Göteborg
Tel: 031-89 48 96
Mobil: 070-657 18 52
Mail