Reservdelar och servicekit

En maskins långsiktiga prestanda och effektivitet påverkas av samspelet mellan de ingående komponenterna. Det är en fördel att använda originalreservdelar då de är anpassade för respektive maskin, vilket säkerställer att den förväntade kvaliteten upprätthålls.

Slitdetaljer som mekaniska tätningar, packningar, filter, lameller, lober, slitplattor och ventiler bör ses över och underhållas kontinuerligt.

Originalfilter

Elmo Rietschles högkvalitativa filter säkerställer en optimal drift för pumpen och en ren arbetsmiljö.

För att bibehålla pumpens prestanda rekommenderar vi att luftfilter och oljefilter regelbundet ses över och att serviceintervallen för oljebyte följs.

Servicekit

För att underlätta service och minska stilleståndstid erbjuder vi servicekit till blåsmaskiner, pumpar och kompressorer.

Tätningskit för Robuschi blåsmaskiner
Innehåller mekaniska tätningar, kolvringar, packningar, skruvar, muttrar och kil mm

Lagerkit för Robuschi blåsmaskiner

Innehåller lager, låsring, skruv och mutter (innehållet beror på vilken maskin kitet är avsett för)

Servicekit vätskeringvakuumpump L-serien

Innehåller mekanisk tätning, distansring, packningar, fingerventil, skruv och kil

Lamellkit och packningskit för lamellvakuumpumpar och kompressorer

Innehåller lameller respektive packningar för respektive pump/kompressor