Robuschi

Robox Aqua

Blåsmaskinsaggregat Robox Aqua
ROBOX AQUA-serien är ett nytt blåsmaskinsaggregat, speciellt utformad för fiskodlingsindustrin. De finns med eller utan ljudhuv.

  • Tryck upp till 1000 mbar (g)
  • Kapacitet upp till 700 m3/h

Funktioner:

Extremt kompakt
Aggregatetet har små installationsmått för att klara det begränsade utrymmet på pråmar.

Förbättrad effektivitet
Tack vare sin nya layout kan Robox AQUA leverera högre flöden jämfört med den normala storleken (+ 50%).

Lågt ljud
Intelligent ljudreduceringslösning garanterar ljudnivåer under 80 dB (A) med ljudhuv.

Enkel installation
Det nya blåsmaskinsaggregatet har färre komponenter och är därför lättare att installera, särskilt när utrymmet är begränsat.

Lång drifttid och låga servicekostnader
Den nya kompakta layouten med direktkoppling ger minimalt underhåll och lång livslängd.

Modulär och stapelbar design
Robox AQUA kan staplas och möjliggör installation på byggnadsställningar för att minska utrymmesbehovet.

Produktspecialist

Roger Gustafsson

Göteborg
Tel: 031-89 48 93
Mobil: 070-352 58 62
Mail