Robuschi

Robox Direct

Blåsmaskinsaggregat

ROBOX DIRECT serien är ett nytt aggregat speciellt utformat för begränsat utrymme och för förbättrad effektivitet.

  • Tryck upp till 1000 mbar (g)
  • Kapacitet upp till 700 m³ / h

Färre komponenter
Ökad tillförlitlighet och enkel installation.

Effektiv
Den totala effektiviteten förbättras med 8% jämfört med en traditionell version med remdrift.

Modulär design
Robox Direct är stapelbar som möjliggör installation på byggnadsställningar och i trånga blåsmaskinsrum.

Side by side installation.

Minskade ljudnivåer
Förbättrad ljudhuv med sluten botten och ett annorlunda koncept på ljuddämpare ger reducerat ljud vilket innebär låga ljudnivåer (<75 dB(A)).

Små installationsmått
Den kompakta designen kräver i genomsnitt 33% mindre golvyta än ett konventionellt blåsmaskinsaggregat..

Direkt koppling
Förhindrar transmissionsförluster och minskar kostnader i samband med service.

Kylluftcirkulation
Det förbättrade utloppet för kylluft möjliggör utsugning av luft vilket ger bättre ventilation även vid kritiska miljöförhållanden.

Enkel åtkomst
Ljudhuvens alla sidor är enkla att demontera för att ge full åtkomst.

Utökad ”driftstid” och låga servicekostnader

  • Planerad service kan enkelt genomföras med enkel åtkomst framifrån
  • Enkel påfyllning och dränering av olja
  • Inställbar säkerhetsventil (RVP 80)

Produktspecialist

Roger Gustafsson

Göteborg
Tel: 031-89 48 93
Mobil: 070-352 58 62
Mail