Robuschi

Robox Bio&Gas

Blåsmaskinsaggregat ROBOX BIO & GAS

Robuschi Evolution biogas

Robox gas- och biogaslösning är speciellt utvecklad
för transport och komprimering av biogas, naturgas,
deponigas och specialgaser i processindustrin, på
avloppsreningsverk och på kraftverksanläggningar.

 • Tryck upp till 1000 mbar (g)
 • Vakuum ner till 500 mbar (a)
 • Kapacitet upp till 2850 m³ / h

Funktioner:

 • Pålitlig
 • Säker
 • Resistent
 • Komplett utbud av tillbehör
 • Kundanpassade lösningar

ATEX-certifiering

Robox Bio & Gas har certifierats enligt den viktigaste EG-riktlinjen 2014/34/EU (ATEX) – grupp II i kategori 2 för att garantera bästa säkerhetsanvändning i denna applikation.

Tillgängliga alternativ

 • Ljudhuv
 • Startventil med avlastningsfunktion
 • Kondensvattensystem med rostfri uppsamlingstank

Storlekar

 • ROBOX 1 med blåsmaskin från RBS 15 till RBS 35
 • ROBOX 2 med blåsmaskin från RBS 35 till RBS 65
 • ROBOX 3 med blåsmaskin från RBS 65 till RBS 86

 

Produktspecialist

Roger Gustafsson

Göteborg
Tel: 031-89 48 93
Mobil: 070-352 58 62
Mail