Pumpteknik

Sitemap

Robuschi

Robuschi Evolution biogasRobuschi har en ny lösning för biogas applikationer, speciell utvecklad för  transport och komprimering av biogas från reningsverk och biogas anläggningar.

Evolution BIOGAS är tyst, kompakt aggregat och lätt att underhålla. Alla delar som är i kontakt med gasen har en antikorrosiv coating.

Biogas aggregatet är certifierad enlig ATEX grupp II i kategori 2.

Drift under tryck:
Q: max 2850m3/h
P:  max 1000 mbar