Robuschi

Robox lågtrycks skruvkompressor

Lågt tryck upp till 2,500 mbar(g)

Optimerad för 3 olika tryckuppsättningar och med flera smarta design och tekniska lösningar är Robox skruvkompressor en perfekt lösning inom många olika kommunala och industriella applikationer.

Den unika och patenterade geometrin på utformningen av skruvarna ger en högre kapacitet per varv och innebär att RSW skruvkompressor arbetar med väsentligt lägre varvtal.

Utformningen av Robox aggregatet med integrerade ljuddämpare optimerar energibesparingen, minskar vibrationerna och låg ljudnivå med ljudhuv.

Robox Skruvkompresor är enkel att installera och att underhålla

 

Att tänka på:

Låg LLC kostnad
Initialkostnaden för skruvkompressorn består av inköp och installation av maskinen. Sedan följer för varje år kostnaden för energiförbrukning, underhåll och kapitalkostnad under hela maskinens livslängd. Då verkningsgraden på en skruvkompressor är hög   (> 75%) ger det varje år en väsentlig lägre energiförbrukning.

Då initialkostnaden för skruvkompressorn bara är en engångskostnad kommer den årliga besparingen på energiförbrukningen innebära att pay-off tiden för att välja en skruvkompressor är ganska kort. Den låga underhållskostnaden och långa serviceintervaller är saker som ytterligare gör Robox Skruvkompressor till ett smart val.

 

Produktspecialist

Roger Gustafsson

Göteborg
Tel: 031-89 48 93
Mobil: 070-352 58 62
Mail