Robuschi

Robox Turbo

Robox Turbo blåsmaskin för upp till 1,000 mbar(g) och 26,500 m³/h.

Att minska energiförbrukningen har för de flesta energiintensiva användarna varit en prioritet på senare år. Förväntningar på högre priser på elektriciteten är ytterligare ett incitament att kontinuerligt se över befintlig maskinpark och söka effektivare alternativ.  På till exempel kommunala avloppsreningsverk står energikostnaden för så mycket som 75% av den totala driftskostnaden. På reningsverken är det luftningen I den biologiska reningen som ensamt står för ungefär 60 % av den totala energiförbrukningen! Genom att byta till effektivare blåsmaskiner finns möjligheten att kraftigt sänka den årliga energikostnaden och att på kort tid få pay-off på investeringskostnaden.

Det är med detta i fokus som nya Robox Turbo introduceras med målsättning att vara bästa alternativet med den lägsta totala LCC kostnaden. Detta med en helhetssyn och kombination av låg investeringskostnad, låg energiförbrukning och en kompakt utrymmes besparande enhet. Mycket beroende på den enkla men driftsäkra luftburna lagringen på maskinen som innebär minimalt underhåll, låg ljudnivå och enklare automatik/styrning.

När du väljer din lösning för framtiden kan du lita på att Robox Turbo är ett attraktivt och konkurrenskraftigt alternativ för alla applikationer.

Utmärkande egenskaper:

Hög effektivitet och låg LCC kostnad
En gedigen design och konstruktion innebär maximal energibesparing och bättre LCC kostnad. Höghastighets motor med högsta verkningsgrad över hela driftområdet.

Kompakt enhet och enkel installation
Den kompakta designen på Robox Turbo innebär minimalt utrymmesbehov.

Låg ljudnivå
Utformad med ett koncept och design för att i alla driftfall erhålla lägsta ljudnivå. Som tillägg finns kompletterande ljuddämpare som gör att alla de vanligt förekommande ljudkrav uppnås.

Helt oljefri för alla typer av applikationer
Robox Turbo är helt oljefri vilket garanterar att ingen kontamination kan förekomma. Detta innebär att den klarar alla förekommande krav och miljöstandarder.

Plug & Play: enkel installation
Tack vare ett integrerat styrskåp med frekvensomriktare är Robox Turbo enkel att installera. Allt som behövs är att ansluta tryckröret och koppla in elektriciteten för att vara klar att köra, det vill säga Plug & Play!

Minimalt och enkelt underhåll
Robox Turbo är utformad för enkel åtkomst av alla ingående komponenter, allt är åtkomligt bara genom att öppna frontluckan. Kostnaden för underhåll är minimalt tack vare få rörliga delar och en robust konstruktion.

Driftsäker
Robox Turbo är en maskin med högsta kvalité och noggrant utvalda komponenter som genomgått ett omfattande testprogram för att säkerställa lång och säker drift i alla applikationer.

Flera olika utförande och tillägg
Robox Turbo kan kundanpassas med en rad olika tillbehör och tillval. Till exempel extra ljuddämpare samt en specialgjord huv för utomhus installationer. Tveka inte att kontakta oss för att se hur vi kan lösa dina krav och önskemål.

Stort och brett driftområde
Robox Turbo klarar de flesta applikationer och driftområden inom lågtrycksområdet med hög verkningsgrad. Detta tack vare den i styrskåpet integrerade frekvensomriktaren som ger högsta verkningsgrad och flexibilitet. Den finns i sex storlekar
där den minsta med fördel kan användas i små reningsverk.

 

Styrning:

Smart och intelligent kontroll och manöverpanel
Robox Turbo har en 7” HMI Display med pekskärm som har ett avancerat, men användarvänligt styr- och kontrollsystem där alla parameter är enkelt åtkomliga via den logiska menyn. Detta gör att den kontinuerliga dagliga övervakningen är enkel och överskådlig. Styrsystemet är också förberett med fjärrövervakning för hantering av driftsparametrar och alarm.

 

Driftsområde:

Robox Turbo har ett brett driftsområde för ett mottryck upp till 1,000 mbar (g) och ett luftflöde på 26,500 m3/h. Våra ingenjörer hjälper er att välja rätt maskin och bistår med teknisk support.

Konstruktion och design:

Innovativ teknik och design för högsta verkningsgrad
Turbo blåsmaskinen fungerar genom centrifugalprincipen som skapar tryck genom att omvandla rörelseenergi (hastighet) till statisk energi (tryck). Kompressionen sker i luftutloppet på blåsmaskinen. En PLC övervakar och reglerar alla parametrar för drift och säkerhet och ger optimala driftförhållande.

Höghastighets motorer för bättre verkningsgrad
En viktig del för att turbo principen är att det erfordras höga hastigheter och varvtal för att skapa det tryck som behövs. Det höga varvtalet skapas av en höghastighetsmotor som är kopplad till en frekvensomriktare. Båda övervakas automatiskt av det intelligenta styrsystemet. Justeringar av parametrar sker utan att några manuella ändringar erfordras.

Robox Turbo är utrustade med PMSM Permanent Magnet Synchronous Motor (7,4 kWh – 515 kWh).

Luftburen lagring

Robox Turbo använder en lösning med luftburna lager som innebär:

  • Enkel utan elektronik
  • Pålitlig
  • Enkelt underhåll
  • Låg livscykelkostnad

Den luftburna lagringen bygger på en enkel och beprövad teknik. En luftfilm skapas genom ett hydrodynamiskt tryck mellan den roterande axeln och dess stödpunkter. Principen innebär nästan en helt friktionsfri drift och hög verkningsgrad med minimala förluster.