Elmo Rietschle

S-serien – Skruvvakuumpumpar

Elmo Rietchles torrgående skruvvakuumpumpar genererar ett oljefritt vakuum i ett steg ned till 0,1 mbar (absolut). Kapacitet upp till 380 m3/h.
Passar i krävande processer där man snabbt behöver komma långt ned i vakuum tex inom fordons-, kemi- och läkemedelsindustrin. De är lämpliga i torkningsprocesser, värmebehandlingsprocesser, halvledartillverkning, paketeringsmaskiner mm.

Fördelar

  • Når långt ned i vakuum – finvakuum
  • Oljefri luft
  • Låg ljudnivå
  • Kräver minimalt med underhåll

Skruvprincipen
Två parallella skruvar med fina toleranser roterar i motsatt riktning mot varandra, de är synkroniserade via en växellåda. Gasen transporteras horisontellt via cellerna mellan skruvarnas gängor i pilens riktning. I varje steg komprimeras gasen då cellvolymen blir mindre ju närmare utloppet de befinner sig. Processen kyls genom ett kontinuerligt flöde av kylvätska genom kylmanteln.

Vakuumpumpar

Produktspecialist

Victoria Faugust

Göteborg
Tel: 031 89 48 95
Mobil: 072-819 85 95
Mail