Pumpstyrning

SCADA

ACOWA SCADA utvecklades i samarbete med Schneider Electric och består av 6 standardpaket.
Systemet är ett objektorienterat SCADA-system som kan kommunicera med över 90 olika hårdvarutillverkare .
ACOWA SCADA erbjuds i paket med 200, 300, 400, 600, 1000 eller 2000 objekt. ACOWA SCADA är ett singel-user-system med två standarddrivrutiner bifogade. Om man önskar en larmprogramvara så kan detta anslutas.
För ACOWA SCADA är det utvecklat en APP som möjliggör drift av pumpar, kurvdata och larmhantering via smartphone eller surfplatta.

SCADA PLUG-IN
ACOWA SCADA Plug-in är ett nytt verktyg för att bearbeta all den data som samlas in varje dag i ett traditionella SCADA-system. ACOWA SCADA Plug-in kan tillämpas på befintliga pumpstationer, översvämningskonstruktioner och installationer för bättre databehandling och tillgodogörelse av befintligdata.

ACOWA SCADA Plug-in kan användas för:
• Flödesberäkning från befintliga pumpstationer
• Inloppsflödesprofil i pumpstationer för att upptäcka obehörigt vatten
• Serviceindikering av pumpar med kapacitetsberäkning
• Serviceindikering för pumpar baserat på beräknad driftsdata
• Överflödesberäkning med rapportfunktion

Produktspecialist

Stefan Ström

Göteborg
Tel: 031-89 48 82
Mobil: 070-862 05 30
Mail