Speck

Sidokanalspump

Dessa pumpar finns i två olika utföranden, dels som renodlad vätskeringpump, dels som kombinationspump med ett centrifugalhjul och flera vätskeringhjul. Pumparna används för krävande applikationer inom process- och livsmedelsindustrin. Pumparna klarar kondensat, flytande gas, destillat och lösningsmedel.

Pumparna klarar temperaturer från -50°C till +180°C, samt ett tryck på upp till 16 bar.

Serie SK – vätskeringpumpar Pumparna i serie SK är flerstegs vätskeringpumpar och är konstruerade enligt DIN 24254. Vätskeringhjulen ökar trycket på den pumpade vätskan successivt.

Serie ASK – kombinationspump ASK-seriens pumphjul är en kombination av ett centrifugalhjul och flera vätskeringhjul. Fördelen med detta är att pumpen klarar även ett mycket lågt NPSH.

 

Pumpdata:
Q < 2800 m3/h
H < 130 mvp

  • Klarar lågt NPSH
  • Många utföranden

Produktspecialist

P-O Johansson

Göteborg
Tel: 031-89 48 96
Mobil: 070-657 18 52
Mail