Hidrostal

Skruvcentrifugalpump med enkanalshjul Hidrostal

Säker Drift – Din Trygghet

Hidrostals skruvcentrifugalpump med det unika enkanalshjulet används ofta vid avloppsreningsverk för pumpning av orensat avloppsvatten och slam. Pumphjulets mjuka linjer och stora radie ger en skonsam genomströmning utan trånga passager.

Långsträckta föremål, som trasor eller plastpåsar, passerar obehindrat även om de är längre än pumpens genomloppsarea. Med verkningsgrader på upp till 85% ger det en unik kombination av god driftsekonomi och säker stockningsfri pumpning.
Pumpen är konstruerad så att det ska vara lätt att utföra service och underhåll och kan levereras torruppställd eller i dränkbart utförande. I lagerbocksutförande kan den lätt underhållas via en kälke som är monterad på botten-plattan. Vidare kan pumpen utrustas med utvändigt justerbar slitkona vilket ger enkel inställning och justering.

En driftsäker lösning för stockningsfri pumpning.

linje

Fördelar och egenskaper

pumpkurva

Hög verkningsgrad
– bästa driftsekonomi

Stockningsfri pumpning
– klarar slam och långfibrigt material

Brant pumpkurva
– stabil driftpunkt

Flack effektkurva
– ingen överbelastning

Trycköverskott
– mindre blockagerisk

Lågt NPSH
– god sugförmåga

Pumpdata:
Q < 3240m3/h
H < 70 mvp

linje

Inbyggnadsformer
– det finns alltid en lösning som passar dig

hidrostal_pumpar_ny

linje

Hidrostal på VA Syd

Sedan 2017 sitter det 2 st vertikala Hidrostal-pumpar typ L20K för orensat avloppsvatten på inloppet till Turbinens pumpstation. Vardera pump har en kapacitet på 800 l / sek, 13 mVs och 776 rpm. Pumparna har enkanals pumphjul med fritt genomlopp på ø230mm. Den hydraulisk verkningsgraden vid driftpunkten är ca 81%.

linje

Hidrostal på Käppalavarket

kappalavarket

Sedan 1998 sitter på inloppet till Käppalaverket 8 st vertikala Hidrostal pumpar typ L20K för orensat avloppsvatten. Vardera pump har en kapacitet på Q=1000 l/s vid 22,5 mvp med en verkningsgrad på 82 %.

 

linje

Film – Dränkbar pumpstation

Filmen visar en Hidrostal dränkbar pump ihopkopplat
med ett Prerostal® bottenfundament.

Med Prerostal® bottenfundament erhålls en automatisk och effektiv renhållning av pumpgropen. Prerostal® är anpassat för ­dränkbara Hidrostal pumpar och finns i färdig betongplatta eller som insats för ingjutning.

– Automatisk rensning av sediment i pumpgropen

– Tömmer pumpgropen vid varje stopp

– Mindre ytslam

– Mindre inbyggnadsmått

Produktspecialist

Mattias Nilsen

Göteborg
Tel: 031-89 48 98
Mobil: 070-718 17 15
Mail