SPIDER

SPIDER är en universell och mycket
flexibel styrenhet med standard-
funktioner för:
• Pumpstationer
• Insamling av data
• Larmhantering
• Grundvattenhantering

SPIDER produceras och utvecklas i Danmark. Hårdvara och mjukvarudesign bygger på många års erfarenhet av komponenter för styrning, reglering och övervakning. SPIDER uppfyller alla specifikationer för
elektroniska komponenter som kan placeras i svåra miljöer.
SPIDER är en kompakt enhet för montering på en DIN-skena. SPIDER finns i standardutförande med GSM / GPRS eller 4G-modem, med och utan display. Vidareutvecklingen av SPIDER sker i moduler och anpassas efter den enskilda applikationen.

SPIDER I / O-modul
Om man önskar ansluta fler signaler till SPIDER-pumpstyrning kan man använda en expansionsmodul, SPIDER I / O-modul.
Genom att använda denna modul blir SPIDER-pumpstyrning ännu mer flexibel och kan samla in flera drifts- och larmsignaler.
När SPIDER I / O-modulen är ansluten till SPIDER-pumpkontrollen, kan statusen för de digitala och analoga ingångarna avläsas på enheten då det är dioder monterade där som indikatorer.
Det ger användaren en bra överblick vid idrifttagning och testning av modulen.
SPIDER I / O-modulen innehåller 8 digitala ingångar och 2 analoga ingångar – 4-20mA.