Trycktransmittrar

TurTle

TurTle är en revolutionerande trycktransmitter. TurTle kännetecknas av en robust design och är utvecklad direkt för vatten- och avloppsindustrin. TurTles unika mätcell kan separeras från det rostfritta sensorröret. Således kan mätcellen bytas utan att den elektriska installationen behöver justeras, eller om kabeln skadats så kan mätcellen återanvändas i nytt sensorrör.

TurTles mätområde kan ställas in via DIP-omkopplare på mätcellens baksida. TurTle kan mäta i tre mätområden, 0-3mVs, 0-5mVs eller 0-10mVs, alla med 4-20mA utgång. Dessutom är det också möjligt att nollpunkts kalibrera mätcellen via DIP-omkopplaren.

TurTle levereras med kablar i tre standardlängder, 10 m, 15 m respektive
30 m.

Produktspecialist

Stefan Ström

Göteborg
Tel: 031-89 48 82
Mobil: 070-862 05 30
Mail