Robuschi

Robox Evolution

Robox Evolution är ett resultat av de senaste årens intensiva teknikutveckling hos Robuschi. Kompaktaggregaten har därigenom blivit tystare, kompaktare, säkrare och med högre tillförlitlighet. Detta gör det möjligt att reducera kostnaderna i systemet.

Tystare drift
Hela kompaktaggregatet har konstruerats så att lägsta ljudnivå skall uppnås. Alla i aggregatet ingående komponenter har betydelse för att uppnå detta. Blåsmaskinen RBS har rotorer med tre lober samt det pulsationsdämpande Low Pulse designen vilket gör att man får en jämnare och tystare gång. Likaså har både inlopp- och utloppsljuddämparna en patenterad konstruktion för bästa dämpningen av de olika ljudfrekvenserna. Ljudhuven, även den patenterad, med minimering av ljudnivån i ventilationskanaler och till och frånluft. Resultatet är att man kan nå ljudnivåer som är lägre än 70 db(A), klart mycket tystare är tidigare modeller.

Enkelt underhåll
Resurser har lagts på att få ett enkelt underhåll av kompaktenheten. All inspektion och underhåll sker från framsidan, enkelt filterbyte, lättåtkomlig inspektion av oljenivån, lätt att byta olja, automatisk bandspänning och lätt att byta kilremmar. Man kan verkligen säga att med en ROBOX Evolution får man en bekymmersfri drift.

Kompakt konstruktion
Hela aggregatet har konstruerats så kompakt som möjligt samt att allt underhåll och inspektion sker från framsidan, därigenom minimerar behovet av plats. Man får även lägre kostnader för hela installationen.

Drift under tryck:
Q < 10 500 m³/h
P < 1 000 mbar

Drift under vakuum: 
Q < 10 500 m³/h
P < -500 mbar

  • Tystare
  • 6 db(A)
  • Enkelt underhåll
  • Kompaktare
  • Oljefri luft
  • Inga föroreningar i transporterad luft

Produktspecialist

Roger Gustafsson

Göteborg
Tel: 031-89 48 93
Mobil: 070-352 58 62
Mail