Jung

LTA Pumpstation

Monteringsfärdiga prefabricerade villapumpstationer för avlopp, grundvatten eller trycksatta avloppssystem med noggrant utvalda komponenter i mycket hög kvalitet.

För områden med spridd bebyggelse, eller svåra markförhållande är tryck-avlopp det ekonomiska alternativet. Avloppsvattnet leds via självfallsledning till en nergrävd villapumpstation som innehåller en skärande avloppspump. Fasta partiklar fördelas effektivt via pumpens skäranordning till partikelstorlek på ca
7 mm. Pumpen övertar transporten av avloppsvattnet och pumpar det vidare i tryckledningar. Dessa kan vara flera kilometer långa och övergår till självfallsledningar eller så transporteras avloppsvattnet direkt till ett reningsverk.

Erfarenheter visar att driftskostnaderna för ett tryckavloppssystem oftast är betydligt lägre än för konventionella system, detta gäller både för små och stora anläggningar. De låga kostnaderna beror bland annat på att det krävs minimalt underhåll, även låg motoreffekt och korta driftstider håller kostnaderna nere.

Monteringsfärdig och mycket lättinstallerad villapumpstation för avlopp, grundvatten eller trycksatta avloppssystem. Pumpsumpen är konstruerad mot uppflytning, samt självförankrande. Den är också utformad för att minimera sedimentering och ha så liten restvolym som möjligt kvar efter utpumpning – 30 liter. Hängande kopplingsfot med pump vinklad 15o, vilket gör att en ev. ytkaka skärs sönder samt att det skapas en viss förrotation i sumpen och därmed även en automatisk luftning som minimerar lukt. Villapumpstationerna är konstruerade för lång livslängd och tillverkade av återvinningsbar plast. Pumpen har liten energiförbrukning och en låg ljudnivå. Vårt koncept möjliggör flexibla och kundanpassade lösningar med hög driftsäkerhet och bästa driftsekonomi i ett miljövänligt utförande.

  • Lätt och kompakt
  • Enkel installation
  • Flexibel inbyggnad
  • Robust och självförankrande
  • Lång livslängd och återvinningsbar plast

Produktspecialist

Stefan Ström

Göteborg
Tel: 031-89 48 82
Mobil: 070-862 05 30
Mail