Blåsmaskin

R-Serien – Lobvakuumpumpar

Dessa blåsmaskiner med 3-lobade rotorer tillhör gruppen torrlöpande positiva förträngningspumpar. Det betyder att det inte finns något behov av olja eller fett i kompressionskammaren. Endast växellåda och lager, som är skilda från pumpkammaren, är oljesmorda. I pumphuset roterar rotorerna emot varandra utan beröring. 3-lobade rotorer gör att problem med pulsationer undviks. Blåsmaskinerna kundanpassas för att tillgodose kundens krav på en fungerande applikation.

 

Vakuumpumpar
(Klicka på produktbild för att komma till broschyrer och manualer)

Blåsmaskin, RBS

Robuschi RBS är en serie blåsmaskiner med förbättrade driftsegenskaper där man har ökat kapaciteten med hela 20% i förhållande till tidigare maskiner. Detta innebär att man kan gå ner en maskinstorlek med minskade totalkostnader som följd.

Blåsmaskiner används ofta för syresättning av bassänger vid avloppsreningsverk samt pneumatisk transport av fasta medier i pulverform. Blåsmaskinerna kan även köras med vakuumdrift.

Högre tryck och kapacitet
RBS-serien klarar upp till 20% högre differentialtryck. Detta innebär att kapaciteten är avsevärt högre jämfört med äldre maskiner.

Tystare gång och mindre vibrationer
Tack vare den förbättrade pulsationsdämparen Low Pulse är RBS-maskinernas gång jämnare och tystare än i tidigare generationers blåsmaskiner. Ljudnivån är max 75 dB(A).

Pålitlig drift och låg energiåtgång
RBS-maskinerna står för effektivitet och pålitlighet vilket innebär kostnadsbesparingar vid installation och drift. Högre effektivitet medför även lägre energiåtgång. Längre livslängd på blåsmaskinen uppnås genom en ny typ av lager vilka klarar mer än 100 000 drifttimmar.

Inga vätskeberörda delar
Eftersom inga delar är vätskeberörda blir slitaget minimalt vilket i sin tur leder till minskade reservdels- och underhållskostnader.

Drift under tryck:
Q < 23 000 m3/h
P < 1 000 bmar

Drift under vakuum:
Q < 14 000 m3/h
P < -500 mbar

Blåsmaskin, RB-DV

Robuschi har en serie blåsmaskiner med tre lobs rotorer med patenterade sidoluftintag av atmosfärisk kall luft vilket gör det möjligt att uppnå högre kompression. Den nya konstruktionen medför lägre temperatur och lägre effektåtgång. Med denna serie uppnås vakuum upp till 90%.

Flertalet komponenter i maskinen kommer från den välbeprövade blåsmaskinen RBS, vilket säkerställer en tillförlitlig konstruktion. Manifoldern utformas så att den passas i respektive installation men ger optimal luftmängd till kylluftsintagen. Ljuddämparna bygger på en patenterad konstruktion som gör det möjligt att uppnå lägsta ljud över hela frekvensområdet.

Brett användningsområde
Dessa system används för hantering av exempelvis slam, avfall/sopor för mobila respektive stationära aggregat. Robuschi har möjligheten att designa och utprova hela systemet för vakuumgenerering bestående av blåsmaskinen, manifoldrar, ljuddämpare. På så sätt kan systemet optimeras avseende sugförmåga, ljud och driftsäkerhet.

Reversibelt flöde
Om kylluftskanalerna har försetts med en backventil kan maskinen användas för tryck. Den motsvarar då en 50% blåsmaskin RBS. Därigenom kan innehållet i tanken tömmas ut.

Drift under vakuum
Q < 10 000 m3/h
P max 90% vakuum

 

Blåsmaskin och kompaktaggregat

Blåsmaskiner används till exempel för syresättning av bassänger vid avloppsreningsverk samt för pneumatisk transport av fasta medier såsom mjöl, gryn och granulat. Blåsmaskinerna kan även köras med vakuumdrift. Tack vare pulsationsdämparen Low Pulse är RBS-maskinernas gång jämn och tyst.

Robuschi erbjuder även ett kompakt aggregat med inbyggda ljuddämpare – ROBOX. Detta i kombination med RBS-maskinen uppfyller väl alla riktlinjer för ljudnivåer. Roboxaggregaten kan även beställas med en ljuddämpande huv som ytterligare minskar ljudnivån.

Eftersom inga delar är vätskeberörda blir slitaget minimalt vilket i sin tur leder till minskade reservdels- och underhållskostnader. Vid vacuumdrift uppnås 14 000m3/h och ett undertryck på -500 mbar.

Robuschi blåsmaskiner finns även i högvakuumutförande, serie RB-DV.

 

Drift under tryck:
Q < 23 000 m3/h
P < 1200 mbar