Blåsmaskiner / Rootsmaskiner / Skruvkompressorer

R-Serien – Lobvakuumpumpar

Dessa blåsmaskiner med 3-lobade rotorer tillhör gruppen torrlöpande positiva förträngningspumpar. Det betyder att det inte finns något behov av olja eller fett i kompressionskammaren. Endast växellåda och lager, som är skilda från pumpkammaren, är oljesmorda. I pumphuset roterar rotorerna emot varandra utan beröring. 3-lobade rotorer gör att problem med pulsationer undviks. Blåsmaskinerna kundanpassas för att tillgodose kundens krav på en fungerande applikation.

 

Vakuumpumpar
(Klicka på produktbild för att komma till broschyrer och manualer)

Robox Energy

Från Robuschi med mer än 50 års erfarenhet inom branschen kommer nu ROBOX Energy – skruvkompressorn som är ett genomtänkt koncept, en helhetslösning för effektivare luftning. Stort fokus har lagts på maximal energibesparing vid de praktiska förhållanden som gäller vid ett reningsverk med stora variationer i såväl dygnsbehov som säsongsbehov. 

Sparar upp till 30% energi
ROBOX Energys höga verkningsgrad ger upp till 30 % energibesparing och ett större reglerområde med hög verkningsgrad vid alla driftspunkter, vilket innebär en lägre total energiförbrukning. Med ett driftsförhållande på 1-5 ggr mellan Qmin – Qmax får man en jämn och idealisk syresättning vid alla förhållanden.

Med effektivare transmission
Robuschis nya patenterade lösning med permanentmagnetmotor monterad direkt på kompressoraxeln ger en ytterligare energibesparing på upp till 10 %. Tack vare den unika 3/5-designen på rotorerna har ROBOX Energy ett lågt driftvarvtal på max 6000 rpm. Detta innebär att varken remtransmission eller högvarvsväxel är nödvändig vilket gör transmissionen mer effektiv.

Flexibel inbyggnad
Ett kompakt utförande med minimala inbyggnadmått och side by side-design sparar både plats och golvutrymme. ROBOX Energy har en smart lösning med frekvensomriktare och styrskåp som kan placeras höger-, vänster- eller bakmonterat, alternativt separat för inbyggnad i centralt styrskåp. Detta leder till maximal flexibilitet och minimalt behov av utrymme för alla förhållanden.

 

 

Robox Screw – Low pressure och Robox Screw – High pressure

Skruvkompressorer
Högeffektiva blåsmaskiner, skruvkompressor, för kommun och industri – 30 % energibesparing.
En patenterad rotorprofil, konstruerad för att maximera kapaciteten, gör att rotationshastigheten hålls jämförelsevis låg (max 6 000 rpm) detta innebär låga drift- och underhållskostnader. Ingen växellåda behövs för att öka eller minska kapaciteten, den beprövade remdriften används.

En genomtänkt robust konstruktion där ingående komponenters dimensioner har reducerats i jämförelse med standardkompressorer gör Robox Screw-aggregaten kompakta och smidiga.

kollage_applikation

Valfri motor kan monteras så att driften maximeras, används dessutom en motor av högsta energiklass får man ytterligare energibesparande effekt.

Robox Screw har en lägre arbetstemperatur och ett helt oljefritt flöde, vilket är skonsamt mot det pumpade/transporterade mediet.

Driften övervakas via enheterna Sentinel 2 eller Sentinel PRO vilket förbättrar tillgängligheten ytterligare.

Aggregatens ljudhuv och ljuddämpare har en ljudnivå lägre än 70dB(A).

Enkelt underhåll med minimalt antal komponenter.

Robox Screw-aggregaten används huvudsakligen till syresättning av bassänger eller till pneumatisk transport.

pumpteknik_linje

Robox Screw finns i två olika utförande:

robox_kollage

Robox Screw – Low pressure
Speciellt konstruerad för syresättning av bassänger på kommunala- och industriella reningsverk.

Kapacitet: 10 500 m³/h

Tryck: 1 000 mbar

Läs mer: http://www.robuschi.it/roboxscrew_lowpressure.asp

pumpteknik_linje

Robox Screw – High pressure
Har ett bredare användningsområde för pneumatisk transport men används även för syresättning i reningsverkens bassänger.

Kapacitet: 10 000 m³/h

Tryck: 2 500 mbar

Som tillval finns:
ATEX-certifikat
Gasutförande (nitrogen, biogas, helium etc.)
Vakuumutförande

Läs mer: http://www.robuschi.com/roboxscrew.asp

pumpteknik_linje

Fördelar:

Specialkonstruerade rotorer – lägre hastigheter och avsevärt lägre energiförbrukning

Oljefritt flöde – skonsamt mot mediet

Kompakt konstruktion – sparar utrymme

Få ingående delar – enkelt att underhålla

Service från framsidan av aggregatet

Remdrift ger möjlighet att optimera motor efter applikation

pumpteknik_linje

Referens: Umeva, Umeå

Umeva_Umea_2

Blåsmaskin, RBS

Robuschi RBS är en serie blåsmaskiner med förbättrade driftsegenskaper där man har ökat kapaciteten med hela 20% i förhållande till tidigare maskiner. Detta innebär att man kan gå ner en maskinstorlek med minskade totalkostnader som följd.

Blåsmaskiner används ofta för syresättning av bassänger vid avloppsreningsverk samt pneumatisk transport av fasta medier i pulverform. Blåsmaskinerna kan även köras med vakuumdrift.

Högre tryck och kapacitet
RBS-serien klarar upp till 20% högre differentialtryck. Detta innebär att kapaciteten är avsevärt högre jämfört med äldre maskiner.

Tystare gång och mindre vibrationer
Tack vare den förbättrade pulsationsdämparen Low Pulse är RBS-maskinernas gång jämnare och tystare än i tidigare generationers blåsmaskiner. Ljudnivån är max 75 dB(A).

Pålitlig drift och låg energiåtgång
RBS-maskinerna står för effektivitet och pålitlighet vilket innebär kostnadsbesparingar vid installation och drift. Högre effektivitet medför även lägre energiåtgång. Längre livslängd på blåsmaskinen uppnås genom en ny typ av lager vilka klarar mer än 100 000 drifttimmar.

Inga vätskeberörda delar
Eftersom inga delar är vätskeberörda blir slitaget minimalt vilket i sin tur leder till minskade reservdels- och underhållskostnader.

Drift under tryck:
Q < 23 000 m3/h
P < 1 000 bmar

Drift under vakuum:
Q < 14 000 m3/h
P < -500 mbar