Pumpteknik

Sitemap

Produktkategori Centrifugalpumpar

SPP_cirkelEn ny serie Splitcase pumpar som utvecklas för att möta 2000-talets krav.
LLC pumpserien anger en högre standard för lägsta

» Läs mer

Thrustreamserien är en serie pumpar för riktigt stora flöden. De installeras exempelvis i vattenverk, i stora sprinklersystem och som kylpumpar

» Läs mer

Pumparna är framtagna för pumpning av aggressiva och viskösa vätskor, suspensioner, slurry och massa upp till 10% koncentration. Promixen används

» Läs mer