Pumpteknik

Sitemap

Produktkategori Choppers och kvarnar

Multichopper är en chopper som med roterande knivar mot en perforerad hålplatta finfördelar material till minsta beståndsdelar. Partiklar som ej

» Läs mer

Sönderdelaren Multicrushern är en egenarbetande rivande enhet med stor matarförmåga. Aggregatet kan installeras i rörledning med tillräckligt flöde, eller på

» Läs mer

Rotorrake är en unik kvarn som med gallerstavar och roterande skärknivar på ett enkelt sätt grovfördelar mediet till hanterbar storlek

» Läs mer