Högtryck

Högtryckspump, plunger

Dessa pumpar passar utmärkt för tvättning och provtryckning mm. Pumparna lämpar sig väl för att pumpa rena vätskor med högt tryck och måttligt flöde. De finns även i utförande för saltvatten.

Speck Triplex plungerpumpar är enkelverkande med ventiler i rostfritt stål och plungrar i keramik. Vätskeberörda delar är tillverkade av förnicklat segjärn, brons eller syrafast stål (SIS 2343). Tätningarna är armerade för ökad livslängd.

Speck Triplex högtryckspumpar har en jämn och tyst gång, max 74 dB(A).

Pumpdata:
Q < 15 m3/h
P < 10000 mvp

Högtryckspump, pitorör

Denna effektiva pump används för högtrycksapplikationer såsom matarvatten, centraltvättsystem och olika spraysystem. Pumpen når upp till 160 bar.

Roto-Jetpumpen har två arbetande delar; det stationära uppsamlingsröret – pitotröret – och den rörliga rotorn.

Få vätskeberörda delar eliminerar slitage i pumpen och håller dess prestanda på en konstant hög nivå. Detta innebär låga drifts- och underhållskostnader samt hög tillgänglighet. Roto-Jetpumpen arbetar bra även vid låga hastigheter vilket medför en låg ljudnivå vid drift.

Pumpdata:
Q < 110 m3/h
H < 1700 mvp