Kvarnar/Chopprar

Multichopper

Multichopper är en chopper som med roterande knivar mot en perforerad hålplatta finfördelar material till minsta beståndsdelar. Partiklar som ej går att skära hamnar i uppsamlingsfickan. Läs mer om...

Läs mer

Multicrusher

Sönderdelaren Multicrushern är en egenarbetande rivande enhet med stor matarförmåga. Aggregatet kan installeras i rörledning med tillräckligt flöde, eller på sug- eller trycksidan i ett pumpsystem. Kombinationer av plattor...

Läs mer

Rotorrake

Rotorrake är en unik kvarn som med gallerstavar och roterande skärknivar på ett enkelt sätt grovfördelar mediet till hanterbar storlek för t.ex pumpar. Partiklar som ej går att skära...

Läs mer