LTA

LTA Pumpstation

Monteringsfärdiga prefabricerade villapumpstationer för avlopp, grundvatten eller trycksatta avloppssystem med noggrant utvalda komponenter i mycket hög kvalitet. För områden med spridd bebyggelse, eller svåra markförhållande är tryck-avlopp det ekonomiska...

Läs mer

Villapumpstation (LTA-system)

LTA system är om det följer Europanormen ett tekniskt likvärdigt komplement till de självfallssystem, som finns i tätt bebyggda områden. Till skillnad från självfallssystem, kan LTA-system följa markkonturen på...

Läs mer

Hur fungerar ett LTA-system?

LTA-systemets kan delas upp i följande delar: Självfallsledning ut från byggnad till pumpstation på tomten Automatiskt styrd pumpstation som mal ned avloppet PE-tryckledning med diameter 32-40 mm ut till...

Läs mer