Nivåvippor

GoPLe

GoPLe används för nivåmätning i dricks- eller avloppssystem. GoPLe är lika med hög
tillförlitlighet såväl som stabil nivåmätning. GoPLe-mäter med en keramisk kapacitiv mätprincip och omvandlar djupet till en 4-20mA signal.

GoPLe finns i två mätområden, 0–3 mV och 0–5 mV och med fast kabellängd. Individuellt mätområde och kabellängd kan erbjudas på begäran.

FROG

FROG är en standard nivåvippa med mikrobrytare som antingen är ”Normalt öppet” (NO) eller ”Normalt Stängd” (NC).

FROG levereras med en mycket flexibel fast monterad kabel i längderna 10 eller 20 meter. Hängfästen ingår i båda versionerna.

FROG kan användas som högnivålarm i pumpstationer, lågnivålarm i ren vattentankar,
läckage ”vatten-på-golvet” larm, som styrning av pumpar samt i många andra applikationer.

”Vi har installerat CaNaRy i pumpstationer med
bra resultat. Mätningen är stabil och vi är
nöjd med produkten.”
Peer Berg, SK-Forsyning