Separationsteknik

BioSelect BS – effektiv separationsteknik

Bioselect BS är placerad vertikalt. Torrsubstanshalten i den fasta fasen är steglöst variabel mellan 12% till 22 %. Pumpar, styrteknik och separator installeras på en stålram med minimala utrymmeskrav. Alla komponenter...

Läs mer