Skruvvakuumpump

S-serien – Skruvvakuumpumpar

Elmo Rietchles torrgående skruvvakuumpumpar genererar ett oljefritt vakuum i ett steg ned till 0,1 mbar(absolut). Kapacitet upp till 380 m3/h.
Passar i krävande processer där man snabbt behöver komma långt ned i vakuum tex inom fordons-, kemi- och läkemedelsindustrin. De är lämpliga i torkningsprocesser, värmebehandlingsprocesser, halvledartillverkning, paketeringsmaskiner mm.

Fördelar

  • Når långt ned i vakuum – finvakuum
  • Oljefri luft
  • Låg ljudnivå
  • Kräver minimalt med underhåll
  • Finns även i ATEX-utförande

Skruvprincipen
Två parallella skruvar med fina toleranser roterar i motsatt riktning mot varandra, de är synkroniserade via en växellåda. Gasen transporteras horisontellt via cellerna mellan skruvarnas gängor i pilens riktning. I varje steg komprimeras gasen då cellvolymen blir mindre ju närmare utloppet de befinner sig. Processen är vattenkyld, ytterligare kylning kan åstadkommas med gas.

Vakuumpumpar

Robox Screw – Low pressure och Robox Screw – High pressure

Skruvkompressorer
Högeffektiva blåsmaskiner, skruvkompressor, för kommun och industri – 30 % energibesparing.
En patenterad rotorprofil, konstruerad för att maximera kapaciteten, gör att rotationshastigheten hålls jämförelsevis låg (max 6 000 rpm) detta innebär låga drift- och underhållskostnader. Ingen växellåda behövs för att öka eller minska kapaciteten, den beprövade remdriften används.

En genomtänkt robust konstruktion där ingående komponenters dimensioner har reducerats i jämförelse med standardkompressorer gör Robox Screw-aggregaten kompakta och smidiga.

kollage_applikation

Valfri motor kan monteras så att driften maximeras, används dessutom en motor av högsta energiklass får man ytterligare energibesparande effekt.

Robox Screw har en lägre arbetstemperatur och ett helt oljefritt flöde, vilket är skonsamt mot det pumpade/transporterade mediet.

Driften övervakas via enheterna Sentinel 2 eller Sentinel PRO vilket förbättrar tillgängligheten ytterligare.

Aggregatens ljudhuv och ljuddämpare har en ljudnivå lägre än 70dB(A).

Enkelt underhåll med minimalt antal komponenter.

Robox Screw-aggregaten används huvudsakligen till syresättning av bassänger eller till pneumatisk transport.

pumpteknik_linje

Robox Screw finns i två olika utförande:

robox_kollage

Robox Screw – Low pressure
Speciellt konstruerad för syresättning av bassänger på kommunala- och industriella reningsverk.

Kapacitet: 10 500 m³/h

Tryck: 1 000 mbar

Läs mer: http://www.robuschi.it/roboxscrew_lowpressure.asp

pumpteknik_linje

Robox Screw – High pressure
Har ett bredare användningsområde för pneumatisk transport men används även för syresättning i reningsverkens bassänger.

Kapacitet: 10 000 m³/h

Tryck: 2 500 mbar

Som tillval finns:
ATEX-certifikat
Gasutförande (nitrogen, biogas, helium etc.)
Vakuumutförande

Läs mer: http://www.robuschi.com/roboxscrew.asp

pumpteknik_linje

Fördelar:

Specialkonstruerade rotorer – lägre hastigheter och avsevärt lägre energiförbrukning

Oljefritt flöde – skonsamt mot mediet

Kompakt konstruktion – sparar utrymme

Få ingående delar – enkelt att underhålla

Service från framsidan av aggregatet

Remdrift ger möjlighet att optimera motor efter applikation

pumpteknik_linje

Referens: Umeva, Umeå

Umeva_Umea_2