Pumpar med lägre energiförbrukning


Med ett genomtänkt pumpval och LCC beräkning har du möjlighet att spara energi och pengar. Genom att värdera hela investeringskostnaden, inte bara fokusera på inköpspriset, kan stora besparingar göras.

Att välja en pump som har en 1 kW lägre energiförbrukning ger en besparing på upp till 8 700:-/år! *1. Det innebär för många pumpar en pay-off tid på bara 2–3 år för hela investeringskostnaden. Att det dessutom är en bra insats för miljön gör det naturligtvis ännu bättre.

*1 baserat på energipris 1 kr/kwh och kontinuerlig drift.

 

Hidrostal Skruvcentrifugalpump
Det unika skruvcentrigfugalhjulet med upp till 90 % verkningsgrad och stort fritt genomsläpp passar för alla avloppsvatten, förorenade vätskor och slurrys.
– Avloppsvatten
– Slurrys
– Slam
Läs mer om pumpen

 

Börger Lobrotorpump
Ett genomtänkt alternativ till excenter­skruv­- pump med dubbel förtjänst med lägre energi och underhållskostnader.
– Spillvatten
– Slurrys
– Viskösa vätskor
Läs mer om pumpen

 

Membranpump P 2000
Upp till 30 % lägre luftförbrukning med paten­terad utformning av membranen. Förutom energi­besparingen innebär det att man kan klara sig med befintlig kom­pressor vid ev. utbyggnad.
– Viskösa vätskor
– Slurrys
– Dränering
Läs mer om pumpen

 

SPP Splitcase LLC serie
Överlägsen driftsekonomi med 3-5 % bättre verkningsgrad än traditionella pumpar genom invändig coating och pumphjul i syrafast som standard.
– För vatten och rena vätskor
Läs mer om pumpen