Pumps 2000

Pumps 2000

Den unika designen i Pumps 2000 pneumatiska membranpumpar är baserad på mer än 35 års erfarenhet av design och tillverkning av icke-metallisk pumputrustning. Pumparna används inom gruvindustri såväl som i allmänna industri-, marin-, bygg- och anläggningsarbeten, livsmedelsbearbetning och kemisk industri.

Produktspecialist

P-O Johansson

Göteborg
Tel: 031-89 48 96
Mobil: 070-657 18 52
Mail