Pumps 2000

 

De dubbelverkande membranpumparna från Pumps 2000 är framtagna för viskösa vätskor och slurry. Pumps 2000 utvecklades från början för krävande gruvapplikationer där det ställs mycket höga krav på prestanda och tillförlitlighet. Pumparna, som är tillverkade i konduktivt (avledande) plastmaterial, har låg vikt och är därför lätta att flytta. De är dessutom smörjningsfria, självsugande och har hög sugförmåga (även torr).

Tack vare låg förbrukning av tryckluft och reservdelar samt långa serviceintervall, har pumparna låga drift- och underhållskostnader. Andra fördelar är att membranpumparna eliminerar isbildning och är ATEX-certifierade.

Pumps 2000 luftdrivna, dubbelverkande, membranpumpar passar för en mängd olika applikationer inom industrin.

  • Låg vikt
  • Smörjningsfria
  • Låga driftskostnader

Produktspecialist

P-O Johansson

Göteborg
Tel: 031-89 48 96
Mobil: 070-657 18 52
Mail