Pumpteknik levererar LTA stationer till Kristianstad Kommun

Pumpteknik har stor erfarenhet från både projektering och genomförande av stora och små LTA tryckavloppsinstallationer. Företaget har fått nytt förtroende och kommer leverera ca 60 stationer till Ekestad. Pumpteknik är en av landets mest kompletta leverantörer av pumpar, pumpstationer, blås- och vakuumaggregat och kompressorer. Med komplett syftar vi inte bara på vårt breda sortiment av välkända produkter. Vi erbjuder även de tjänster och den service som krävs för att utrustningen ska vara så driftsäker och kostnadseffektiv som möjligt under hela sin livscykel. För mer information, kontakta Pumpteknik på 031-894882 – www.pumpteknik.com