Pumpteknik och Hidrostal får leverera pumpar till VA-Syd och pumpstationen Rosendal i Malmö

Vi är mycket stolta att VA-Syd valt Hidrostals enkanals skruvcentrifugalpumpar för orensat avloppsvatten till alla sina 3 största pumpstationer; Rosendal, Turbinen och Spillepengen säger Stefan Ström VD och ägare av Pumpteknik.

Över hela världen används Hidrostal vid pumpning av alla förorenade medier som t.ex orensat avloppsvatten och slam. Med hög verkningsgrad ger det en unik kombination av god driftsekonomi och säker stockningfri pumpning med stort fritt genomlopp.

Lite fakta om pumparna till Rosendal:

  • 1 pump väger ca 5,6 ton
  • Total höjden på pumpen är ca 2 650 mm
  • Kapacitet 1100 l/sek 12 m.

Mer om Hidrostals enkanals skruvcentrifugalpumpar