Pumpteknik stödjer Fyrbåksexpressen

Fyrbåksexpressen är en ideell organisation med syftet att bekämpa hemlöshet. Detta sker genom samarbetspartners dit Fyrbåksexpressen ger sina insamlade medel riktade direkt till enskilda projekt för att hjälpa de hemlösa. Långsiktigt vill även Fyrbåksexpressen skapa boenden för de hemlösa, primärt i Göteborgsområdet.