Pumpteknik utökar sitt sortiment med vakuumpumpar och kompressorer från Nash

Vi kan nu erbjuda ett komplett sortiment av vakuumpumpar, kompressorer och system för industriapplikationer från Gardner Denver: Nash – Robuschi – Elmo Rietschle

Gardner Denver Nash är en världsledande leverantör av vätskeringvakuumpumpar och kompressorer för krävande applikationer inom industrin.

Redan 1904 tog Nash patent på den första vätskeringvakuumpumpen i Nordamerika och de har sedan dess levererat tillförlitliga och energieffektiva pumpar och kompressorer till bl a processindustrin, pappersindustrin, energisektorn, vatten- och avloppsverk, livsmedelsproducenter och gruvnäringen.

Med fokus på vakuumpumpar och kompressorer
Med gedigen applikationskunskap och en omfattande produktportfölj av vakuumpumpar och kompressorer kan vi leverera en optimal lösning ur Gardner Denvers breda sortiment:

Nash: En- och tvåstegsvakuumpumpar och kompressorer.

Robuschi: Vätskeringvakuumpumpar och blåsmaskiner.

Elmo Rietschle: Sidokanalfläktar, torrgående- och oljesmorda lamellvakuumpumpar och kompressorer, klovakuumpumpar och kompressorer, lobvakuumpumpar och kompressorer, skruvvakuumpumpar och vätskeringvakuumpumpar.

Pumptekniks erbjudande
Pumpteknik har huvudkontor, serviceverkstad och lager i Göteborg. Vår styrka är att kunna erbjuda pumpar för i stort sett alla medier och applikationer.

>> Tveka inte att kontakta oss för mer information