Roto-Jet

Roto-Jet är en högtryckspump med pito-rör som är speciellt konstruerad och tillverkad för att uppnå ett brett drifts område utan att skapa skadliga hydraulkrafter i pumpen.

Produktspecialist

P-O Johansson

Göteborg
Tel: 031-89 48 96
Mobil: 070-657 18 52
Mail