RSW lågtrycks skruvkompressor

Skruvkompressor är ett alternativ till blåsmaskinen när man vill sänka sina energikostnader. Robuschi lågtrycks skruvkompressor klarar tryck upp till 2,500 mbar(g) och kapacitet upp till 9400 m3/h.

Skruvkompressorn RSW är optimerad för 3 olika tryckuppsättningar vilket ger optimal verkningsgrad och lägsta energiförbrukning. Tack vare en unik design och utformning på skruvgeometrin arbetar RSW kompressorn på väsentligt lägre varvtal än alla jämförbara kompressorer. RSW skruvkompressor kommer som ett komplett monterat ROBOX aggregat med eller utan ljud huv (WS/WL)