Säker Drift – Din Trygghet

Hidrostals skruvcentrifugalpump med det unika enkanalshjulet används ofta vid avloppsreningsverk för pumpning av orensat avloppsvatten och slam. Pumphjulets mjuka linjer och stora radie ger genomströmning i en skonsam bana utan trånga passager.

Långsträckta föremål, som trasor eller plastpåsar, passerar obehindrat även om de är längre än pumpens genomloppsarea. Med verkningsgrader på upp till 85 % ger det en unik kombination av god driftsekonomi och säker stockningsfri pumpning.

Pumpen är konstruerad så att det ska vara lätt att utföra service och underhåll och kan levereras torruppställd eller i dränkbart utförande. För torruppställd kan den lätt underhållas via en kälke som är monterad på bottenplattan. Vidare kan pumpen utrustas med utvändigt justerbar slitkona vilket ger enkel inställning och justering.

En driftsäker lösning för stockningsfri pumpning.