Snösmältning, vårflod och översvämningar!

Stora delar av Sverige har haft rekordmycket snö denna vinter och man räknar nu med höga vattenflöden ihop med vårfloden som kommer att stiga i takt med att snön smälter.

Hur väl förberedd är du när vattenståndet stiger i dammar, floder och vattendrag med en ökad risk för översvämningar?

Pumptekning levererar utrustning från enklare dränkbara länspumpar som går på el till större mobila självsugande pumpaggregat som beroende på modell kan utrustas med en elektrisk motor eller en förbränningsmotor.

Kontakta oss på Pumpteknik för att få den bästa lösningen för just ditt användningsområde.

Kontakta oss på tel 031 89 48 80