Spiram Pumps

spiram-pumps

Spiram Pumps är ett innovativt familjeföretag med egen forskning och utveckling. Fabriken på ca. 7000 m² ligger i Ladomerská Vieska mitt i Slovakien.

Skruvcentrifugalpumpen Spiram med det erkända enkanalshjulet som ofta används vid avloppsreningsverk för pumpning av orensat avloppsvatten och slam. Pumphjulets mjuka linjer och stora radie ger en skonsam genomströmning utan trånga passager.

Långsträckta föremål, som trasor eller plastpåsar, passerar obehindrat även om de är längre än pumpens genomloppsarea. Med hög verkningsgrad ger det en unik kombination av god driftsekonomi och säker stockningsfri pumpning.

Pumpen är konstruerad så att det ska vara lätt att utföra service och underhåll och kan levereras torruppställd eller i dränkbart utförande. I lagerbocksutförande kan den lätt underhållas via en kälke som är monterad på botten-plattan. Vidare kan pumpen utrustas med utvändigt justerbar slitkona vilket ger enkel inställning och justering.

Helt enkelt en driftsäker lösning för stockningsfri pumpning.

Produktspecialist

Mattias Nilsen

Göteborg
Tel: 031-89 48 98
Mobil: 070-718 17 15
Mail