Splitcasepumpar från Pumpteknik

Norrköping Vatten och Avfall skulle egentligen valt en annan pumplösning, men när projektledaren började räkna på livscykelkostnaden stod det klart att det fanns ett bättre alternativ: en splitcase-pump från SPP Pumps.

Historien börjar med att en befintlig dricksvattenpump behövde bytas ut på vattenverket. Offentlig upphandling resulterade i ett vinnande anbud med ett lägre inköpspris – men här fanns också option på en bättre, om än dyrare pump, en splitcase-pump från SPP Pumps.

Optionspumpen hade en något högre verkningsgrad, men visade sig framförallt vara ett mycket bättre alternativ ur ett underhållsperspektiv.

Splitcase-pumpen från SPP visade sig ha längre livslängd på kritiska komponenter, där renovering krävs vart 6:e år istället för vartannat, och enklare underhåll eftersom pumpmotorn inte behöver demonteras vid renovering.

LCC-uträkningar visade att underhållskostnaderna för splitcase-pumpen skulle bli mycket billigare än alternativet.

För mer information, tveka inte att kontakta oss
på tel: 031-89 48 80