Stockningsfri pumpning av orensat avloppsvatten

Pumptekniks P-O Johansson har jobbat med pumpar och annan utrustning för avloppsvatten i 28 år. Han menar att orensat avloppsvatten är en av de svåraste, mest komplexa uppgifterna för en pump. – Det finns mängder av olika pumpar och alla har sitt eget arbetsområde där de funkar jättebra, men så fort det kommer in oönskat material i mediet som ska pumpas blir det mycket svårare. Trots det finns det ingen standard eller några riktlinjer för avloppspumpar. Avloppspumpar jämförs genom något som kallas fritt kulgenomsläpp. För ett vanligt 4-tums avloppsrör ska det finnas ett fritt genomsläpp på 75–80 mm, alltså stort som en bandyboll. Och i avloppsvattnet kan vad som helst hamna. Plastföremål kan fastna i pumpens kanaler, snören, plastpåsar och liknande kan trassla in sig i pumpen, och trasor och andra fibrer kan packa in sig bakom ett pumphjul. Den ökande användningen av fett i våra hushåll gör också avloppsvattnet svårare att hantera, eftersom fett binder ihop fibrer och andra partiklar till större sjok. Driftstopp på avloppspumpar är vanliga, och de kostar pengar. – Av säkerhetsskäl krävs det två personer för att åka ut till en pumpstation med dränkbar avloppspump, berättar P-O. Och så tar ju jobbet ett antal timmar också…

Variationer i systemet påverkar också, och i en pumpstation är det stora variationer i flödet. På natten, när det är väldigt litet flöde, sedimenteras material i ledningarna och när morgonrusningen sätter igång och alla spolar i toaletterna samtidigt kommer allt ner till pumpstationen på samma gång. Hydrauliska variationer, feldimensionerad driftpunkt och slitage påverkar också pumpens förmåga att hantera föroreningar. Det gäller att välja en pump som passar de förhållanden och problem man har, menar P-O. Och just för avloppsvatten tycker han att skruvcentrifugalpumpen från Hidrostal är det optimala valet. Dels för dess förmåga att hantera långfibriga material som slingrar sig genom pumpen och för att det är den enda pumpen med skruvinmatning, vilket hjälper materialet in i pumpen och gör att den klarar större fiberansamlingar. Den har också ett stort, fritt genomsläpp som utan problem klarar bandybollstestet och en större slityta – vilket är viktigt för avloppspumpar som utsätts för hårt slitage. – Om du tittar på pumpen i genomskärning ser du hur öppet inloppet är. Här finns inga stängda ytor, inga trånga kanaler. Allt går in i en enda sammanhängande kanal, från inlopp till utlopp med övergång till ett enkanalshjul.

Hidrostals skruvcentrifulgalpump har också en brantare pumpkurva än de fl esta andra pumpar, berättar P-O. – Det gör den väl rustad för variationer på trycksidan, till exempel om en fettansamling är på väg genom röret, med väldigt liten kapacitetsförändring. Och även om pumpkurvan är brant är effektkurvan väldigt flack. Normalt sett sticker effektkurvan iväg, men här kan man köra pumpen med samma motor utan risk för överbelastning.