Tre tips på hur du sänker energi och driftkostnader på reningsverken

Vad säger vår expert Roger Gustafsson om hur man sänker energi och driftkostnader bäst på reningsverken?
Här är hans tre bästa tips:

1. En stor del av energiförbrukningen på reningsverk kommer från luftningen. Det är därför viktigt att välja den teknologi som passar bäst och klarar hantera de specifika behov och variationer som förekommer i bland annat dygnscykeln samt säsongsbelastningen.

2. För att sänka livscykelkostnaden och göra energibesparingar kan man genom att kombinera olika tekniker (vridkolv, skruv, turbo) optimera driften så att bästa verkningsgrad alltid uppnås under årets alla timmar

3. Se över reglertekniken för era blåsmaskiner så att dom styrs på det mest energieffektiva sättet

Kontakta Roger om du vill veta mer
Tel: 031-89 48 93
Mobil: 070-352 58 62
roger.gustafsson@pumpteknik.se

 

 

 

 

Turbokompressorn Robox Turbo från Robuschi

Robox Turbo från Robuschi är en turbokompressor som är ett komplement till det gedigna och breda program man har på blåsmaskiner och kompressorer. Nu finns alla möjligheter att ytterligare optimera driften och möjlighet att välja den mest energieffektivaste lösningen för alla behov.

Systemen kan anpassas för både låg- och högtrycksanläggningar med kapacitetsområde upp till 26500 kubikmeter per timme och mottryck upp till 1 bar g. Med 6 olika storlekar kan Robox Turbo enkelt anpassas till luftbehovet och optimera lufttrycket.

Exempel på fördelar med Robox Turbo:

  • Upp till 40% i energibesparing
  • Luftlagring som genererar en helt kontaktlös transmission eliminerar mekaniska energiförluster och gör maskinen helt oljefri.
  • Minimal service och enkelt underhåll där endast luftfilter behöver bytas.

Läs mer om Robox Turbo här!