Varför använda originalreservdelar från Elmo Rietschle?

En maskins långsiktiga prestanda och effektivitet påverkas i hög grad av vilka reservdelar och vilket smörjmedel som används. Slitdetaljer som filter, ventiler och tätningar bör ses över och underhållas kontinuerligt.

Reservdelarna som tillhandahålls av Elmo Rietschle är direkt anpassade för respektive maskin, vilket säkerställer att den förväntade kvaliteten upprätthålls. Det är även viktigt att använda rätt sorts olja för att undvika problem med smörjning och kylning av maskinen.

Pumpteknik är exklusiv distributör och certifierad servicepartner för Elmo Rietschle i Sverige, tveka inte att kontakta oss vid behov.

Ladda ner vår broschyr om service och underhåll

Kontakta oss för mer information